Specialisaties

Wat is arbeidsfysiotherapie?
Hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op zijn/haar werk.

Het verschil ten opzichte van de algemene fysiotherapeut is de kennis en vaardigheden op het gebied van arbeid en gezondheid. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. De therapie is gebaseerd op het herstellen van de balans tussen belastbaarheid en de gevraagde arbeidsbelasting.

Voor wie is arbeidsfysiotherapie?
Arbeidsfysiotherapie is een snelle en betaalbare interventie voor bedrijven en organisaties om bij (dreigend) arbeidsverzuim de schadelast tot een minimum te beperken. Doordat een werknemer eerder aan het werk kan of kan blijven doorwerken dalen de kosten van het verzuim. Ook kunnen er preventieve interventies ingezet worden bv in de vorm van een preventie spreekuur op locatie.

Eerste gesprek: Vooraf aan een eventuel e interventie vindt er altijd een gesprek plaats met de eindverantwoordelijke, waarin de hulpvraag duidelijk moet worden. U geeft aan wat uw probleem is en ik geef aan wat de behandelmogelijkheden zijn. Ik streef naar een snelle interventie bij (dreigend) verzuim zodat de werknemer weer snel en gezond aan het werk kan.

Behandelplan: Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, dit wordt voorgelegd aan alle betrokken partijen. Hierin staan de eventuele interventies duidelijk vermeld. Dit kan een reguliere behandeling met fysiotherapie zijn, of een trainingsprogramma, instructie op de werkplek of een werkplek onderzoek enz.

Behandeling/interventie: In geval van dreigend verzuim kunnen adviezen of een behandeling van de arbeidsrelevante klachten voorkomen dat er verzuim ontstaat. Als er al sprake is van verzuim is het belangrijk de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden naar terugkeer op de werkvloer. Tijdens de behandeling werk ik nauw samen met alle betrokkenen, zoals de leidinggevende, huis- en/of bedrijfsarts, casemanager en medewerker P&O.

Evaluatie: Aan het eind van de interventie wordt schriftelijk verslag gedaan van de behaalde resultaten.

Kosten: De kosten zijn niet op voorhand vast te stellen omdat elke situatie anders is. Na het eerste gesprek wordt er een vrijblijvende offerte gemaakt. Indien hieruit een interventie ingezet wordt, is het eerste gesprek geheel kosteloos, anders betaald u hiervoor een kleine bijdrage van € 50,-.

De kosten voor arbeidsfysiotherapie zijn relatief laag, reguliere behandelingen worden vergoedt door de zorgverzekeraar (indien de werknemer hiervoor verzekerd is). Daarnaast wordt de schadelast beperkt door het voorkomen van verzuim.

Wilt u nader kennismaken, een vraag stellen of een brochure aanvragen, aarzel dan niet om telefonisch, per e-mail of brief contact op te nemen. Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk op reageren.