Dat gaat soepel

Fysiotherapiepraktijk Van Camp - Van der Borst in St. Willebrord

Werknemers die ziek worden door omstandigheden op het werk, het is handig om daar zo snel mogelijk bij te zijn. Direct kijken naar een oplossing en hiermee aan de slag gaan kan langdurig verzuim voorkomen. 

Voor wie is arbeidsfysiotherapie?

Mijn hoofddoel als arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op zijn of haar werk. Ik houd me bezig met arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Mijn therapie is gericht op het herstellen van de balans tussen belastbaarheid en de gevraagde arbeidsbelasting.

 

Arbeidsfysiotherapie is een snelle en betaalbare interventie voor bedrijven en organisaties om bij (dreigend) arbeidsverzuim de schadelast tot een minimum te beperken. Doordat een werknemer eerder aan het werk kan of kan blijven doorwerken, dalen de kosten van het verzuim. Ook kunnen er preventieve interventies ingezet worden, bijvoorbeeld in de vorm van een preventie-spreekuur op locatie.

 

Eerste gesprek

Vooraf aan een eventuele interventie vindt er altijd een gesprek plaats met de eindverantwoordelijke, waarin de hulpvraag duidelijk moet worden. Het probleem wordt aangegeven en ik geef aan wat de behandelmogelijkheden zijn. Ik streef naar een snelle interventie bij (dreigend) verzuim zodat de werknemer weer snel en gezond aan het werk kan.

 

Behandelplan

Vervolgens stel ik een behandelplan op. Dit leg ik voor aan alle betrokken partijen. De eventuele interventies staan hier duidelijk in vermeld. Dit kan een reguliere behandeling met fysiotherapie zijn, een trainingsprogramma, instructie op de werkplek of een werkplekonderzoek.

 

Behandeling en/of interventie

In geval van dreigend verzuim kunnen adviezen of een behandeling van de arbeidsrelevante klachten voorkomen dat er verzuim ontstaat. Als er al sprake is van verzuim is het belangrijk de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden naar terugkeer op de werkvloer. Tijdens de behandeling werk ik nauw samen met alle betrokkenen, zoals de leidinggevende, huis- of bedrijfsarts, casemanager en medewerker P&O.

 

Evaluatie

Aan het eind van de interventie wordt schriftelijk verslag gedaan van de behaalde resultaten.

Kosten

De kosten zijn niet op voorhand vast te stellen omdat elke situatie anders is. Na het eerste gesprek maak ik een vrijblijvende offerte. Als hieruit een interventie ingezet wordt, is het eerste gesprek geheel kosteloos, anders betaalt u hiervoor een kleine bijdrage van € 50,-.

De kosten voor arbeidsfysiotherapie zijn relatief laag, reguliere behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar (indien de werknemer hiervoor verzekerd is). Daarnaast wordt de schadelast beperkt door het voorkomen van verzuim.

Wilt u kennismaken, een vraag stellen of een brochure aanvragen?